พายุพัดมาแล้วก็พัดไป แต่สิ่งที่ทิ้งไว้ และสิ่งที่เอาไปมัน……

loading...

พายุพัดมาแล้วก็พัดไป แต่สิ่งที่ทิ้งไว้ และสิ่งที่เอาไปมัน……Comments are closed.