วันที่ 29 สิงหาคม 1944 วันปลดปล่อยฝรั่งเศสจากกองทัพนาซี

loading...

วันที่ 29 สิงหาคม 1944 วันปลดปล่อยฝรั่งเศสจากกองทัพนาซีComments are closed.